نانو ذرات رس

نانو رس ها (مواد معدنی خاک رس) را می توان از منابع طبیعی استخراج و استفاده کرد. ساختار لایه ای نانوخاک رس این ماده را قادر می سازد که با توجه به ظرفیت جذب آب توسط نانورس، این ماده تورم پیدا کند یا فشرده شود.
نانورس ها قابل اشتعال نبوده و صنعت پلاستیک از این ویژگی برای بهبود ایمنی محصولات خود در برابر آتش استفاده می کند. ادغام نانو ذرات رس با پلاستیک میزان اشتعال پذیری آنرا به شدت کاهش می دهد. اگر این پلاستیک روی آتش قرار داده شود یک لایه محافظ از نانو خاک رس مانع از پخش شعله می شود.
از دیگر کاربرد های نانو خاک رس در صنایع غذایی است جایی که در آن نانو ذرات رس را به محصولاتی که با مواد غذایی در تماس هستند اضافه می کنند. این نانو ذرات تبادل اکسیژن را کاهش داده و طول عمر مواد غذایی را افزایش می دهد.
برای تولید نانورس آزمایشگاهی نیاز به عملیات اصلاح نهایی است تا آنها را برای شرایط مختلف جذب و تورم آماده کند.
از کاربردهای دیگر این نانو مواد باید به بالا بردن خواص مکانیکی پلیمرها اشاره نمود.

نانو مواد و محصولات

PVC

    متون PVC نانو مواد و محصولات

نانو ذرات نقره

نقره، هنگامیکه به ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل می شود، خاصیت میکروب کُشی آن بیش از ۹۹ درصد افزایش می یابد، به حدی که می توان از آن برای بهبود جراحات و عفونت ها استفاده نمود. علاوه بر این، نقره در ابعاد نانومتری، بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم ها اثر می...

نانو ذرات آلومینا

نانو آلومینا یکی از مواد سرامیکی است که به دلیل ارزان بودن هزینه تولید، پایداری حرارتی خوب، سطح ویژه و قدرت اسیدی سطحی بالا و برهمکنش با فلزت واسطه در بسیاری از صنایع و واکنش ها مورد توجه واقع شده است. این ماده به عنوان جاذب سطحی، کاتالیست و کمک کاتالیست در بسیاری از...