News

11th Exhibition of Nano Technology

11th Exhibition of Nano Technology

یازده دوره آموزشی همزمان با دهمین نمایشگاه فناوری نانو از چهاردهم تا هفدهم مهرماه 97 برگزار می‌شود. آشنایی با دستگاه‌های آزمایشگاهی پر کاربرد در حوزه فناوری نانو و همچنین مبانی مستندسازی و ایمنی در آزمایشگاه‌ها، محور اصلی دوره‌ها را در برمی‌گیرد. به طوری که کارشناسان...
× در خدمتیم